Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu
 • Phan Thị Hán Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977198123
  • Email:
   hanhuemn@gmail.com
 • Hồ Khánh Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986685681
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0902967926