Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Hình ảnh một số hoạt động trong ngày của bé