Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Hình ảnh tham quan Huyện đội Châu Đức nhân ngày 22/12 - Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam năm học 2020-2021