Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Cô và các bé nhà trẻ cùng vui chơi, học tập