Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Tham quan, giả ngoại nông trại - chủ đề Ngành Nghề NH 2019-2020