Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Ngày thứ 7 xanh của Đoàn thanh niên trường Mầm non Ánh Dương