Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Tổ chuyên môn của Phòng Giáo Dục huyện Châu Đức về trường Mầm non Ánh Dương dự giờ, góp ý chuyên đề phát triển thẩm mỹ