Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Tổ chuyên môn của Sở Giáo Dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tổ chuyên môn của Phòng Giáo Dục huyện Châu Đức về trường Mầm non Ánh Dương dự giờ, góp ý chuyên đề phát triển thẩm mỹ